top of page

Miért ne tanuljunk magyar szerzők által írt nyelvkönyvekből?


Általában olcsóbbak a magyar kiadású nyelvkönyvek, mégis jobb, ha drágább, célnyelvi szerzők által írt könyvekből tanulunk. Miért? Azért, mert rengeteg időt spórolunk, ha autentikus szerzőtől, környezetben sajátítjuk el a célnyelvet. Az idegen nyelv tanulása nem csak azt jelenti, hogy szavakat, nyelvtani szabályokat teszünk magunkévá, hanem megismerkedünk egy másik kultúrával, gondolkodásmóddal, mentalitással és személyiségünk, világlátásunk ez által is gazdagodik.

Példaként említem, hogy a legtöbb nyelvkönyv, amit magyar szerző írt, magyar nevekkel, földrajzi helyekkel, stb operál, minek következtében továbbra is anyanyelvünk közegében toporgunk és nem tanulunk meg angol, német stb kereszt- család- és helyneveket, nem ismerjük meg a célnyelvi ország sajátos földrajzi, igazgatási viszonyait és így sokszor nem értjük a nyelvvizsgán idegennyelvi környezetben fogalmazott szövegeket, mert nem ezekben „szocializálódtunk”. Persze nem csak az előbb említett példák miatt beszélném le a nyelvtanulót az ilyen nyelvkönyvekről, mert vannak sokkal látensebb, nehezebben észrevehető ferdülések a hazai szerzők által írt nyelvkönyvekben.

Az anyanyelvi szerzők olyan titkokba is bevezetnek minket önkéntelenül, amit talán ők se tudnak…..ráadásul a legtöbb nálunk népszerű idegen nyelv oktatóinak, tankönyv szerzőinek lassan száz éves, bevált tapasztalata van, amit mi nehezen tudunk követni. Írjanak a magyar szerzők magyar mint idegen nyelv tankönyveket.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page