top of page

Mi fontosabb a nyelvtanulásnál a tehetség vagy a szorgalom?

Persze mindkettő! Vannak emberek, akik rettenetes nehézségek árán képesek csak idegen nyelvet tanulni és valószínűleg lassabban sajátították el az anyanyelvüket is. Nehezen tanulnak, esetleg rossz a memóriájuk, nehezen szólalnak meg, tőmondatokban beszélnek és nem értik, hogy miért kell bővebben kifejteni az adott kérdést, vagy egyszerűen csak Igen, Nem válaszokkal szeretnének kommunikálni. Velük nehéz a szókincset, szórendet, idegennyelvi fordulatokat gyakoroltatni. Ezeknél az embereknél ugyanígy problémás lesz az írásbeli kommunikáció, hiszen aki szóban csak nagy nehézségek árán képes bővebben kifejteni mondanivalóját, az képtelen lesz a nyelvvizsgán az előírt 200 szóból álló levelet, fórumhozzászólást stb. teljesíteni.

A nyelvtanulók sokfélék, egy nagy részüknek pl. a hallásértés jelent problémát, amit leírva látnak esetleg jól megértik, de mindezt hallás után kevésbé. Ezen a problémán a sok gyakorlás segíthet, hisz manapság TV-n interneten is számtalan fórumon gyakorolható az auditív értés, akár tanári segítség nélkül.

Hogy a címben megfogalmazott kérdésre visszatérjek; legfontosabb a szorgalom, mert ha van is valakinek némi felsorolt gyöngéje, sok szorgalommal, kitartással, minden kezelhető, de ezek nélkül a legtehetségesebb nyelvtanuló se lesz képes célhoz érni! A szorgalom alatt persze manapság nem azt kell érteni, hogy leülünk az asztalhoz, kiszótárazzuk, majd bemagoljuk a szavakat, hanem azt, hogy valamilyen formában egy kicsit minden nap foglalkozunk vele; internetes újságokat olvasunk, hallgatunk megfelelő szintű TV-műsorokat, bekapcsolódunk idegen nyelvű közösségi fórumokba, könnyített olvasmányokat forgatunk, zenei szövegeket próbálunk értelmezni stb.

Végül hadd idézzem itt Goethe a zseniális költő szavait: A zseni egy adag tehetség és két adag szorgalom


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page