Mi fontosabb a nyelvtanulásnál a tehetség vagy a szorgalom?

Persze mindkettő! Vannak emberek, akik rettenetes nehézségek árán képesek csak idegen nyelvet tanulni és valószínűleg lassabban sajátították el az anyanyelvüket is. Nehezen tanulnak, esetleg rossz a memóriájuk, nehezen szólalnak meg, tőmondatokban beszélnek és nem értik, hogy miért kell bővebben kifejteni az adott kérdést, vagy egyszerűen csak Igen, Nem válaszokkal szeretnének kommunikálni. Velük nehéz a szókincset, szórendet, idegennyelvi fordulatokat gyakoroltatni. Ezeknél az embereknél ugyanígy problémás lesz az írásbeli kommunikáció, hiszen aki szóban csak nagy nehézségek árán képes bővebben kifejteni mondanivalóját, az képtelen lesz a nyelvvizsgán az előírt 200 szóból álló levelet, fórumhozzászólást stb. teljesíteni.

A nyelvtanulók sokfélék, egy nagy részüknek pl. a hallásértés jelent problémát, amit leírva látnak esetleg jól megértik, de mindezt hallás után kevésbé. Ezen a problémán a sok gyakorlás segíthet, hisz manapság TV-n interneten is számtalan fórumon gyakorolható az auditív értés, akár tanári segítség nélkül.

Hogy a címben megfogalmazott kérdésre visszatérjek; legfontosabb a szorgalom, mert ha van is valakinek némi felsorolt gyöngéje, sok szorgalommal, kitartással, minden kezelhető, de ezek nélkül a legtehetségesebb nyelvtanuló se lesz képes célhoz érni! A szorgalom alatt persze manapság nem azt kell érteni, hogy leülünk az asztalhoz, kiszótárazzuk, majd bemagoljuk a szavakat, hanem azt, hogy valamilyen formában egy kicsit minden nap foglalkozunk vele; internetes újságokat olvasunk, hallgatunk megfelelő szintű TV-műsorokat, bekapcsolódunk idegen nyelvű közösségi fórumokba, könnyített olvasmányokat forgatunk, zenei szövegeket próbálunk értelmezni stb.

Végül hadd idézzem itt Goethe a zseniális költő szavait: A zseni egy adag tehetség és két adag szorgalom


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square