top of page

A technikai eszközök szerepe a nyelvtanításban

Tanítottam már hagyományos magnóval, CD lejátszóval, projektorral, interaktív táblán keresztül stb., amely eszközök jól előkészítve megkönnyítik a tanár munkáját és érdekesebbé, színesebbé varázsolják az órát, de mégis az a tapasztalatom, hogy a tanár személyisége mindent felülír!

Lehet akármilyen bravúros eszköz a kezünkben, semmi hatása, ha nem működik a „kémia”, ha nincs összhang a tanuló és a tanár között, ha az oktató személyiségével, megjelenésével és főleg verbálisan nem tudja elhitetni tanítványaival, hogy ő át tudja adni az anyagot, hogy elvezeti a sikerhez! Mindez ráadásul minden egyes csoportban másképp működik, vannak nagyon jól és rosszul sikerült „találkozások”. A tanári rutin, a tapasztalat és némi pszichológiai érzék sok mindenen átsegíti a nyelvtanárt, de nincs olyan, hogy mindenkinél bejön…


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page